Wat is de achtergrond van Homeopathie?

Vijf Vragen Over Homeopathie – Rubriek Medisch Dossier

Homeopathische geneeskunde is individuele informatie geneeskunde en onderscheidt zich van reguliere geneeskunde door twee dingen, het similia principe en de speciale bereidde medicijnen. 

Hippocrates (460-370 v. Chr.), de vader van onze geneeskunde, sprak al over allopathie en homeopathie. Allopathie bestrijdt ziekte, bv beta-blokker, anti-biotica, anti-cholinergica, anti-psychotica, TNF-alfa-remmers etc. 

Homeopathie stimuleert de gezondheid met het gelijkende: ‘Similia Similibus Curentur’. Dat betekend dat het gelijkende door het gelijkende wordt genezen.

Homeopathie geeft middelen dat in vergiftigende hoeveelheden bij gezonde mensen dezelfde klachten zou geven als de zieke heeft. Het tweede verschil is  de speciale bereiding van de medicijnen het potentiëren, krachtiger maken.  Hahnemann deed dat om veiliger te werken en het bleek uit ervaring dat sterker geschudde en meer verdunde stoffen, krachtiger en langer werkzaam waren. Dat potentiëren is schudden en verdunnen volgens gestandaardiseerde methoden, waarbij de giftige werking verdwijnt en de genezende werking versterkt wordt.

Hahnemann (1755-1843) een Duitse arts, scheikundige en vertaler. Werkte als bibliothecaris en onderzoeker. Hij kende alle vergiftigingen van arsenicum en zag bij een cholera-epidemie, waar zeer veel mensen stierven dat het beeld leek op een arsenicumvergiftiging. Hij is toen hele lage doseringen arsenicum gaan geven. In zijn praktijk stierven geen mensen. Dit herhaalde zich bij een roodvonk epidemie waarbij belladonna gaf ook aan de kinderen die nog helemaal niet ziek waren. Ook zij overleefden in tegenstelling tot de andere kinderen.  Hij heeft de homeopathie zoals wij die nu gebruiken geïntroduceerd. 

Wat is het verschil tussen klinische en klassieke homeopathie?

De basis va de homeopathie is ‘Similia Sibilius Curentur’ het gelijkende wordt door het gelijkende genezen. Daarom kunnen 10 mensen met dezelfde reguliere diagnose toch 10 verschillende homeopathische geneesmiddelen krijgen. De een met koorts is kouwelijk en kan niet slapen, de ander zweet heel veel, de derde is juist dorstig en de vierde helemaal niet. Het hele beeld moet kloppen om een goed voorschrift te maken.

Omdat deze klassieke werkwijze tijdrovend is en veel deskundigheid vraagt, bij elke patiënt moet een keuze uit duizenden middelen gemaakt worden, hebben klassieke artsen geprobeerd de homeopathie toegankelijker te maken voor clinici. Een voorselectie van middelen meer praktisch gericht, zij noemen dat klinische homeopathie, omdat het uitgaat van de kliniek, en het klinische beeld dat daar te zien is. Acute homeopathie is praktisch, want het werkt met veilige middelen en je wilt een snel effect. 

Door wie wordt deze geneeswijze beoefend?

Homeopathie wordt eigenlijk door veel mensen beoefend met allerlei scholingsniveaus. De sporter, de ouder, ieder kan middelen kopen bij de drogist of apotheek. De term homeopaat is niet beschermd, zodat ieder zich zo kan noemen. Daarom is een lidmaatschap van een beroepsverenging onderscheidend. Er zijn artsen verenging in de www.avig.nl- vakgroep homeopathie en therapeuten verenigend in de verschillende beroepsverenigingen te vinden op de site www.homeopathie.nl, zij werken allen klassiek homeopathisch.

Wanneer maakt men gebruik van deze geneeswijze?

Redenen om voor veilige homeopathie te kiezen, kan zijn om aan de oorzaak van de problemen te willen werken. Mensen kiezen dan liever niet onderdrukkende corticosteroïden tegen eczeem of pijn of bij terugkerende klachten. Of mensen die bewust gezond willen worden. Als reguliere medicijnen gecontraïndiceerd zijn, bijvoorbeeld bij zwangerschappen. Ook bij regulier onbegrepen klachten zoals SOLK, of bij ondersteuning van ernstige klachten(kanker) om de bijwerkingen van de noodzakelijke medicijnen te verminderen bij chemotherapie en bestraling.

Er zijn veel redenen om voor homeopathie te kiezen, zelf vind ik het zo mooi dat je ook emotionele verwerking met homeopathie mogelijk kunt maken. ZO hebben veel kinderen bij een scheiding buikklachten, daar zijn vaak ook redenen van onderdrukte boosheid bij. Het homeopathische middel magnesium en dan gericht op de vader of de moeder kan dan veel hulp bieden. Ook met het verwerken van de boosheid. 

Waarom wordt homeopathie vaak als ‘alternatief’ bestempeld?

De gangbare geneeskunde die aan de universiteit gedoceerd wordt, wordt de reguliere geneeskunde genoemd. De andere geneeswijzen, die wij tegenwoordig meer complementaire geneeswijzen noemen werden vroeger alternatief genoemd, zijnde een alternatief voor de reguliere geneeskunde. De nieuwere visie in dat integrale geneeskunde de norm zou moeten zijn, Integrale geneeskunde integreert het beste uit beide werelden, op basis van de wens van de patiënt, de expertise van de behandelaar en het best beschikbare wetenschappelijke bewijs. Niet altijd is bekend dat het wetenschappelijke bewijs voor homeopathie niet onderdoet voor het reguliere bewijs. 

Goede informatie te vinden op:

www.avig.nl

www.homeopathie.nl

www.vhan.nl

Gio Meijer